• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Loddefjord Skole (Knut Strand)

Loddefjord Skole er en terrengtilpasset og nyskapende barneskole med spesialavdeling for elever med lærevansker. Den er tegnet av Cubus – Borgen, Brochmann og Hatløy og bygget med en kombinasjon av åpne landskap og klasserom i 1974. Den store skolen er inndelt i mange små enheter. Den var et eksperiment innen skolebygging som ble lagt merke til og tildelt A.C. Houens fonds diplom 1988.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.