• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Korskirken

Korskirken. (Svein Nord)

De eldste delene av Korskirken tilhører en romansk langkirke som er like gammel som Mariakirken. Første gang vi hører om den, er i 1181. Da stod den åpenbart ferdig. Kvadersteinsmurverket og rester av en blindbuefrise under takgesimsen vitner om at den ble bygd av de samme håndverkerne som bygde Mariakirken. I 1590-årene fikk kirken sitt vesttårn, og i 1615 ble søndre korsarm bygd. Nordre korsarm ble bygd i 1632. Portalen er et hovedmonument i norsk renessanse. Rester av en tilsvarende portal står i søndre korsarm.

Kirken fikk sin nåværende hjelm og spir etter bybrannen i 1702. I 1896 satte arkitekt Schak Bull inn romanske portaler i kor og tårnfot, etter mønster av sideskipsportalene i Stavanger domkirke, og erstattet kirkens trehvelv med en elegant åpen takstol.