• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Hansa (Knut Strand)

Bygningen, som ble reist som administrasjonsbygg for Hansa Bryggeri, er utformet i nybarokk stil med to fløyer som er lagt i vinkel inntil en kantet midtbygning. Den er tegnet av Ingolf Danielsen i 1926. Midtbygningen går opp i et tårn med barokk hatt og spir. Midtpartiet er trukket tilbake på inngangssiden, noe som tilføyer bygget et verdig og monumentalt preg. Inngangsportalen og materialvalget vitner om høy håndverksmessig kvalitet.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.