• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Selvbyggerkolonien på Nymark (Knut Strand)

St. Olavs vei / Idrettsveien / Roald Amundsens vei Nansens vei / Schweigårds vei

Dette området på Kronstad er det mest kjente av Bergen kommunes selvbyggerområder fra denne perioden, 1924-1929.
Arkitekt Leif Grung bygget 174 hus på tomten vest for det nyanlagte Brann Stadion, for det meste rekkehus og dobbelthus med egen hage. Grung la opp til rasjonelle byggemetoder og stor egeninnsats. Kommunen satte opp råbygget, huseierne og en privat selvbyggerkomité tok seg av resten. På denne måten ble kostnadene betraktelig redusert.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.