• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vestlandsheimen (Knut Strand)

Vestlandsheimen ble etablert som sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Bygningene ble tegnet av Rolf Rohde i 1963. Det helhetlige og tidstypisk utformede anlegget med ulike bolighus, mange forskjellige fellesbygninger og fint tilpassede utearealer hadde opprinnelig plass til 367 beboere.

Institusjonen ble avviklet i løpet av 1990-årene. Norsk lærerakademi kjøpte seks av husene og Bjørgvin fengsel bruker noen av bygningene.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.