• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Fredriksberg festning (Knut Strand)

Fredriksberg festning er et fort som ble anlagt på et av byens tidligere rettersteder, etter slaget på Vågen i 1665. Fortet ble videre utbygd i 1690-årene. Det ble nedlagt som festningsverk i 1872, men bevart som historisk minnesmerke. Det ble fra tidlig på 1800-tallet brukt som målestasjon for værobservasjoner. Nå er det tilholdssted for buekorpset Nordnæs Batallion (1858)

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.