• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Georgernes Verft (Knut Strand)

Boligområdet på Georgernes Verft er tegnet av Arkon v/Torstein Skauge (mfl.)  for BOB i 2003. Det ligger ved sjøkanten på Verftet med bymessig bebyggelse i form av blokker langs en gjennomgående gate. Det består av i alt 151 leiligheter på mellom 55 og 140 kvadratmeter, bygget i tegl, slemmet mur, glassbyggestein, stål og tre. Her er små innhukk og forhager og balkonger bryter opp de lange bygningene. Mellom husene er det lekeplasser, andre fellesarealer og en populær badeplass.

Boligområdet har fått den nasjonale Bolig- og byplanprisen blant annet på grunn av sine miljøriktige løsninger og utformingen av det offentlige rommet ved sjøen. Kalve & Smedsvig Landskapsarkitekter hadde ansvaret for utomhusområdene. Georgernes verft fikk Bolig- og byplanprisen i 2002 og NBBLs miljøpris i 2003.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.