• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kontorbygg Nordea (Knut Strand)

Dette er et stort nytt kontorbygg tegnet av Geir Brekke hos Lund og Partnere i 2008 for Nordea, for utleie til flere. Bygget er sammenkoblet med et eldre næringsbygg som tilhørte daværende Vesta.

Bygningen er organisert rundt en felles glassgård med kommunikasjonsarealer og møteplasser. Arealet er fleksibelt innredet med både cellekontorer og åpne kontorlandskap som kan tilpasses ny organisering uten store tekniske inngrep. Arbeidsplassene her er raust forsynt med dagslys gjennom vinduer som rekker fra arbeidsbordet og helt opp til himlingen. 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.