• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Politihuset (Knut Strand)

Politihuset ble tegnet i 1965 og 1994, av henholdsvis Aall-Løkeland-Ragde og Helge Hjertholm.
Nybygget er koblet sammen med den eldste bygningen, og fra utvidelsen i 1994 fyller Politihuset hele kvartalet det ligger i.

Politihuset (Knut Strand)

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.