• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

«Muren» fra 1561

«Muren» fra 1561, slik den ble seende ut etter brannen i 1702. Xylografi ca. 1860 (xylografi: Haakon Adelsten Lunde, i privat eie).

I løpet av 1300-tallet endret Strandsiden seg fra et landlig klosterlandskap til et pulserende handelssentrum med sjøboder, sjøhus og hoper.

Erik Rosenkrantz arvet en gård på Stranden gjennom sitt slektsskap med Losneslekten. Etter en brann i 1561 bygde han her en «grundmuret Vaaning» tvers over Strandgaten, og han hentet byggestein fra det nærliggende Munkeliv kloster. «De Rosenkrantzers Mur» og «Rosenkrantz Alminding» er idag kjent som Muren og Muralmenning.

I begynnelsen av 1600-tallet var det hanseatiske hegemoniet over fjernhandelen svekket. Mange av Kontorets handelsforvaltere på Bryggen brøt ut, tok borgerskap og begynte for seg selv på Strandsiden. Det samme gjorde nye innvandrere. Slik vokste det fram et nytt norsk handelsborgerskap. I dag er den gamle Stranden og Nordnes borte, med sjøbodene og kjøpmannshusene - Ludvig Holbergs og Edvard Griegs bydel. Bare noen små enklaver er bevart.

  • Byprospektet fra 1740-årene

Byprospektet fra 1740-årene

På utsnittet av byprospektet (1740-årene) ser vi Nykirke-tårnet slik det stod før brannen i 1756. Den første Nykirken (1621) ble bygget over restene av erkebispens gård. Kirken brant igjen i 1800, og så i 1944. Siste gang ble den gjenreist i henhold til planene fra 1756. Fredriksberg er merket med tallet 3. Festningsverkene på Nordnespynten er fra slutten av 1600-tallet.