• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Engelsgaard (Knut Strand)

Denne villaen er satt sammen av to bygningskropper mot toppen av en bratt knaus. På denne måten skaffes utsikt uten at huset ligger og dominerer på åskammen. Den øverste delen er kledt med liggende vestlandspanel over en sokkel med pusset mur. Den andre fløyen er en mer kompakt murblokk. Huset er tegnet av Per Grieg i 1935 og bindes sammen av et valmet skifertak og omkring ligger murer og terrasse i naturstein som forsterker sammenhengen mellom bygningen og terrenget. 

Villa Engelsgaard  (Knut Strand)

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.