• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bryggen

På 1300-tallet var Bergen et handelssentrum av europeisk betydning. Byen hadde kanskje om lag 7000 innbyggere og var den største og viktigste i landet. I europeisk målestokk var den en mellomstor by. På denne tiden lå det tettere bygde byområdet ennå for det meste øst for Vågen, fra Holmen i nord til Vågsbotn i sør. Allerede i middelalderen, senest i 1340-årene, ble dette området kalt Bryggen.

  • Utsnittet av Scholeus-stikket fra 1580-årene

Hanseatene

Omkring 1360 opprettet Hansaforbundet Kontor på Bryggen ett av fire utenlandske kontorer. Med egen jurisdiksjon, fasttømret organisasjon og hard disiplin dannet tyskerene et eget samfunn i det bergenske bysamfunnet. Tyskerene kom til å dominere Bryggen i mer enn fire hundre år. Tørrfiskhandel og kornhandel var grunnlaget for deres virksomhet.

 

Det tyske kvarteret lå i det eldste byområdet på østsiden av Vågen, i strøket fra Maria-almenningen til Auta-almenningen (Vetrlidsalmenning). De første tyske vintersitterne leide seg inn hos norske gårdeiere i det midtre Bryggen-området. Fra andre halvpart av 1200-tallet og utover kom tyskerne i stigende grad til selv å eie hus i handelsgårdene. Eiendomsretten til husene ble imidlertid normalt skilt fra eiendomsretten til grunnen. Så lenge Kontoret eksisterte, betalte tyskerne grunnleie til norske grunneiere. Omkring 1500-tallet var hovedmengden av gårdene i tysk eie.

 

Den tyske kolonien utgjorde trolig om lag 1000 fastboende, men kunne nærme seg 2000 i høysesongen om sommeren, med kjøpmenn og sjøfolk som oppholdt seg der midlertidig. Kolonien var et rent mannssamfunn. Kontorets strenge regler krevde at de måtte leve i sølibat. Det var forbudt å gifte seg så lenge man bodde på Kontoret, og bare ugifte menn ble innvilget opphold.

 

Kjøpmannsstuen var det administrative sentrum og forsamlingsted for kjøpmennene. Her bodde sekretæren, her lå rettssalen, Kontorets arkiv og en stor møtesal. Kjøpmannstuen lå midt på Bryggen, tett ved byens vinkjeller og torg, ved den senere Nikolaikirkealmenning. Kontoret i Bergen kom også til å ha egne kirker og et gilde. Den viktigste soknekirken for tyskerne i Bergen var Mariakirken.

  • Fiskehandel på bryggen.

Fiskehandel på Bryggen

Tørrfisk utgjorde omlag 90% av eksportvarene fra Bergen i middelalderen. Fiskehandelen har vært en hovedbeskjeftigelse i næringsvirksomheten på Bryggen gjennom århundrer (foto: ukjent, eier: Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.)

  • Andersson, E. B., Helle, K., Trebbi, M. & Wiberg, H. (1981) Bryggen: Hanseatenes Kontor i Bergen. Det Hanseatiske Museums skrifter, nr. 23. Bergen.
  • Herteig, A. E. (1969) Kongers havn og handels sete: fra de arkeologiske undersøkelser på Bryggen i Bergen 1955-68. Oslo, Aschehoug.
  • Håndbok i middelaldersk kulturhistorie: som supplement til utstillinger i Bryggens Museum (1976). Bergen, Bryggens Museum.
  • Onsdagskvelder i Bryggens museum (1985-). Bergen, Bryggens Museum.