• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Frøkenstiftelsen (Knut Strand)

Denne bygningen erstattet den gamle Frøkenstiftelsen, som brant i 1955. Anders Nortvedt tegnet den nye i 1959. Stiftelsen tilbyr pensjonistboliger, blant annet til ugifte kvinner.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.