• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Slettebakken kirke (Knut Strand)

Slettebakken kirke er en betongkirke i vifteform som er elegant plassert i landskapet, med sjeldent fint samspill mellom eksteriør og interiør. Resultat av arkitektkonkurranse der Tore Sverams forslag ble kåret som vinner. Grunnstein ble nedlagt 1968 og kirken ble innviet 1970. Slettebakken Kirke er ikke fredet, men er ifølge Riksantikvaren en listeført kirke, og dermed ansett som verneverdig kulturminne. Det betyr at alle endringer av interiør eller eksteriør må til høring hos Riksantikvaren, før de kirkelige myndigheter fatter vedtak som medfører inngrep eller endringer.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.