• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Nordnes skole (Knut Strand)

Nordnes skole ble tegnet av Paul Theodor Bjørnestad og oppført i 1902. Det er et stort, lukket skoleanlegg med bygninger rundt skoleplassen.
Den er fortsatt barneskole for Nordnes, men også utdanningssenter for sterkt funksjonshemmede.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.