• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Turnhallen i Sigurdsgate  6 (Knut Strand)

Turnhallen i Sigurdsgate var Bergen Turnforenings arena i sentrum i nesten 80 år. Jugendbygget ble tegnet av Egil Reimers i 1908. Turnforeningen flyttet ut fra sine tidligere lokaler i det sørlige hjørnet av dagens jernbanestasjon (Kaigaten 40, tegnet av Schak Bull), fordi den nye endestasjonen til Bergensbanen trengte eiendommen.

Foreningen kjøpte ny tomt på den såkalte Sukkerhusengen (aka Paulsenmarken), og den nye Turnhallen fikk adressen Sigurdsgate 6. Hallen hadde tre turnsaler, og gav også rom for annen virksomhet. Blant annet var det kinolokale her i mellomkrigsårene. I 1989 ble bygget ominnredet av Bergen Kommune, ved arkitekt Per Kvam, til dansescene.

Da Danseensemblet Carte Blanche flyttet ut i 2004 ble bygget solgt til en religiøs organisasjon til bruk som forsamlingslokale og kontorer. I resten av huset kom det leiligheter og bygget fikk i den forbindelse en ekstra etasje.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.

Bergen Byleksikon, Bergen Byarkiv