• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Den gamle Latinskole (Knut Strand)

Bergens første skole, Katedralskolen

Den gamle Latinskolen er et av Bergens få bindingsverkhus. Skolen ble bygget av tegl og tre av byggmester Hans Martin Heintz i 1706. Den ble senere påbygget en etasje. Bygningen ble overtatt av fattigvesenet og brukt som barnehjem og senere som gamlehjem da Latinskolen i 1840 ble til Bergen Katedralskole i et nytt bygg et steinkast unna. Etter 1961 har Latinskolen vært hjem for husville og fra 1984 lokaler for oppsøkende avdeling i kommunen. Arkitektene Hansteen restaurerte den fredete bygningen i 1972. Bygningen har siden 2003 huset Bergen Skolemuseum.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.