• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Nordnes bydelshus (Knut Strand)

Her var Bergens første egentlige hotell, Hotel Scandinavie.

Nordnes Bydelshus var opprinnelig en embetsbolig og ble bygget etter brannen i 1702. Det ble etter hvert til losjihus og ble senere bygget sammen med andre hus til Hotel Scandinavie, som i 1860-årene var byens beste hotell. Bygget ble brukt som gamlehjem fra 1903. Det skulle rives, men ble reddet etter initiativ fra Fortidsminneforeningen og ombygget til bydelshus av arkitektene J. L. Andersen og K.H. Irgens i 1986. Det er også barnehage, selskapslokaler og eldresenter i bygningen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.