• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Postfunksjonærenes byggeselskap i Ladegårdsgaten 64–76 ble tegnet av Torgeir Alvsaker og bygget på initiativ av postfunksjonærenes fagforening i 1921. Det henger sammen med boliganlegget til murersvennene. I 2009 ble det oppdaget store setningsskader i boligkomplekset og 15 leiligheter måtte fraflyttes på grunn av rasfare. 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.