• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergens Sjøfartsmuseum (Knut Strand)

Bergens Sjøfartsmuseum fra 1962 blir regnet for å være en av Per Griegs fineste bygninger. Tomten var liten og sterkt skrånende, og museet er ikke så stort, men ved hjelp av plassering, form og materialvalg har Grieg skapt et enkelt, men monumentalt bygg som markerer seg i et ikke helt ubetydelig nabolag. Den spisse tregavlen over vindfanget, som gir assosiasjoner til et naust, antyder bygningens funksjon og trekker oppmerksomheten til en ellers lukket fasade. Mot Fastings Minde og Puddefjorden åpner bygningen seg med en stor glassvegg.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.