• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Forretningsbygg i Marken (Knut Strand)

Dette forretningsbygget er et eksempel på tidlig tilpasningsarkitektur og et av de få nybyggene som er reist i Marken etter at de store saneringsplanene ble lagt på is. Det er tegnet av Anna og Jostein Molden i 1981 og er et for Marken stort bygg, som er tilpasset miljøet ved at det er delt opp i mindre enheter. Gjennom ens bruk av materialer og kombinasjon av bygningselementer er det imidlertid ikke tvil om at det er et anlegg som tilhører vår tid.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.