• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Svaneapoteket (Knut Strand)

Svaneapoteket er landets eldste apotek og holder til i dette første store nybygget som ble reist i brannstrøket etter bybrannen i 1916. Bygningen er tegnet av Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbøe i 1920. Den er oppført i tråd med den første vedtatte fasadeplanen som sa at nybyggene skulle hente sine detaljer fra eldre byggekultur, men bare et fåtall andre bygninger fulgte denne fasadeplanen.

Inngangsportalen er svært lik det nedbrente Svaneapotekets empireportal. Nybygget har barokkprofiler over de markerte vinduene i tredje etasje, bratt tak med svai og hjørneark med barokkprofil. Det er granitt fra Austevoll i sokkel og utsmykninger.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.