• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Sandviken Sykehus (Knut Strand)

Dette er et nytt psykiatrisk sykehus tegnet av Jan Olav Reither i 1995 og som med sin enkle materialbruk er godt tilpasset de gamle bygningene i det fredede sykehuskomplekset fra 1891.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.