• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Det gamle rådhus i Bergen

Det gamle rådhus i Bergen (1558) var opprinnelig privatbolig for lensherre Christoffer Valkendorf. Det ble ombygget og gradvis tatt i bruk som rådhus fra 1561 med rettssal og politikammer med arrest. Bygningen ble skadet i fire branner, og sitt nåværende preg fikk den etter en ombygging i 1885. Av rådhusets opprinnelige interiør gjenstår bare kjelleren med arrestlokalene som har vært uendret siden mestertyven Gjest Bårdsens tid. Gavlen ble etter en tidligere ombygging i 1789 utsmykket med Christian VIIs monogram. Bygget ble restaurert i 1901 og i 1985 av arkitekt Bente Mathisen hos Byantikvaren. Bystyret holder fremdeles sine møter i den restaurerte bystyresalen.