• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vassteigen (Knut Strand)

'Luksus i rekke på Bjørge'

Vassteigen er et spesielt flott, enkelt og modernistisk rekkehusanlegg med god terrengtilpasning. Husene ble tegnet av Aall og Løkeland/Trygve Dyngeland sent på 60-tallet og stod innflytningsklare i 1971.

På denne tiden var boligmangelen stor. Skipsreder Hilmar Reksten var på høyden av sin karriere og ville satse på boligmarkedet både for å bygge boliger til sine skipsoffiserer og fordi han så nye forretningsmuligheter. Gjennom sitt heleide datterselskap AS Utbygging, prosjekterte og bygde man det som i dag er Vassteigen Sameie. Anlegget fikk en kvalitet og en pris som var nærmere dobbelt så høy som andre rekkehus på den tiden. Markedet var kanskje ikke modent for Rekstens konsept og priser, så det ble innledningsvis en tung jobb å få solgt husene. Etter intenst salgsarbeid var likevel samtlige enheter solgt, til stor glede for både boligkjøperne og Reksten selv.

  • Salgsannonse i BT 23.juli 1971

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.