• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

St. Jacob kirke (Knut Strand)

Småkirken

St. Jacob kirke er tegnet av Daniel Muri og ble oppført som såkalt småkirke på Nedre Nygård i 1921. Den er bygget i pusset teglstein i nordisk nybarokkstil. Den har langplan og 400 sitteplasser. I den ene fløyen er kirkerommet, i den andre er det menighetssal og kontorer.

Kirken har blitt oppusset både innvendig og utvendig, og sto ferdig våren 2014. Den består nå av et lydstudio, et datarom, kirkerommet, jakobsalen, en hybel og et kjøkken

Småkirken ble opprinnelig reist uten offentlig støtte, da Nygårdstangen menighet tok et skippertak for å få sin egen kirke. Den var en ordinær menighetskirke frem til 2002 da den utleid til Normisjon, som etablerte sin egen menighet i Bergen.

Fra 2013 har St. Jacob kirke vært ungdomskirke i Bjørgvin bispedømme.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.