• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Høgskolen i Bergen (Knut Strand)

Høgskulen på Vestlandet er en norsk statlig høgskole som ble opprettet 1. januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolene i Bergen, - i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen på Kronstad er tegnet av Hlm Arkitekter og Cubo Arkitekter og består av en høyblokk på ni etasjer, lavere blokker på opptil fem etasjer og fem verneverdige teglsteinsbygg fra den gang NSB hadde verksted på denne eiendommen. En gammel hall er omgjort til bibliotek, en til idrettshall, en tredje til studenthus. Skolen som har et totalareal på 51 000 m² skal huse 4400 studenter og 570 ansatte. Den nye høyskolen bidrar til byutvikling i denne delen av byen, ved Bybanen.

 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.