• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bygg for biologiske basalfag (Knut Strand)

Bygg for biologiske basalfag UiB ved Haukeland Universitetssykehus inneholder laboratorier for sykehuset og prekliniske institutter med undervisningsrom, bibliotek, kantine og nytt parkeringsanlegg. Det ble tegnet av Narud-Stokke-Wiik i 2003 og den store bygningsmassen på 20 000 m² er organisert rundt en japansk hage, som sammen med amfi og glassgård danner et miljøfremmende møtested. Bygget knyttet seg til det eksisterende sykehuset med en helhetlig vegg mot nord.