• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Tollboden (Knut Strand)

Tollboden er en to etasjes steinbygning i barokkstil fra 1761, med valmet tak og et ikke fullført marmorrelieff i gavlen, tegnet av arkitekt Johan Joachim Reichborn.

Tollkammerbygningen avløste en tidligere stor og påkostet tollbod i tre. Tollboden ble stygt skadet under eksplosjonskatastrofen på Vågen i 1944, men ble gjenreist i sin opprinnelige form i 1954 av Johan Lindstrøm.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.