• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Symra (Knut Strand)

Villa Symra var enebolig for kjøpmann J.L. Mowinckel. Huset har tydelige trekk fra eldre bergensk byggeskikk. Dette er et av de første fra denne tiden (1898) med inspirasjon fra Bergens 1700-tallsarkitektur. Etter århundreskiftet ble det svært vanlig å etterligne eldre bergensarkitektur i nybygg.

Samtidig med Villa Symra bygget arkitekt Jens Kielland Villa Solhaug for naboen, Johan Ameln jr. Hans villa er i sveitserstil. Det var vanlig at arkitektene på denne tiden behersket ulike stilarter, så byggherren fikk gjerne den stilen han selv foretrakk. Arkitekten tegnet ved flere anledninger det bestilte bygget i flere varianter.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.