• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Danckert Krohns stiftelse (Knut Strand)

Danckert Krohns stiftelse er en fredet bygning i Kong Oscarsgate 54. «Inntil 14 trengende eldre av borger- og embetsstand» bodde her. Den senbarokke hovedbygningen med to sidefløyer stod ferdig i 1789, og er i form og størrelse nesten en kopi av den 20 år eldre Zander Kaaes stiftelse borti gaten. Anlegget ble fredet i 1927.

I 1940 reiste stiftelsen et tilbygg med 19 trygdeboliger tegnet av Egill Reimers på eiendommen bak.

Aldershjemmet i hovedbygningen var i drift til 1971, da det ble restaurert, om- og tilbygget til Danckert Krohns Alderssenter av arkitektene J.L. Andersen og K.H. Irgens. Restaureringsarbeidet ble belønnet med diplom fra Europa Nostra, en internasjonal kulturvernorganisasjon. Bergen kommune overtok det ombygde anlegget i 1971, og siden 2018 har hovedbygget vært kulturhus. 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.