• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Zachariasbryggen (Knut Strand)

Zachariasbryggen erstattet i 1988 noen eldre gårder som ble revet på 1950-tallet. De tre bryggene er oppkalt etter en kjøpmann som eide den vestre gården her tidlig på 1700-tallet. I gårdene drev private og Bergen kommune handel med fisk, frukt og grønnsaker.

Nybyggene ble tegnet av Øivind Maurseth og er eksempel på tilpasningsarkitektur. Det gjennomgående glasshuset signaliserer at dette er et bygg fra vår tid. I de tre nye gårdene er det kontor og restauranter og bygningene er delvis ombygget i de senere år.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.