• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Årstad kirke (Knut Strand)

Årstad kirke er en enskipet korskirke i nygotisk stil reist på gamle Haukeland gård i 1897. Kirken er tegnet av Christian Christie og bygget av bruddstein med hugne klebersteins-innfatninger og tre-etasjers tårn i vestenden. Tårnet krones av en åttekantet spiss med kobbertekket hjelm med fire små arker. Kirkens hovedportal er en enkel spissbuet portal som vender mot vest. Kirken har to sakrestier. Ett vender mot sør og ett mot nord. Koret har tre vinduer som er utsmykket med glassmalerier. Alterkrusifikset i marmor er laget av billedhugger Ambrosia Tønnesen. Døpefonten i kleberstein er av middelaldersk type og er tegnet av arkitekten.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.