• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Jussbygget (Knut Strand)

Jussbygget er elegant modernitet som tar opp i seg og fremhever nordenden av Nygårdshøyden ved Dragefjellet. Anlegget er tegnet av Lille Frøen i 1995 og består av flere selvstendige, sterke former med god sammenheng. 
Avslutningen fremst på pynten er dramatisk, og tilpasningen til gamle Dragefjellet skole fra 1891 er svært god. Det ble i planprosessen dempet litt i dimensjoner, men er likevel blitt et bygg som sier at her er jeg!

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.