• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Stend stasjon i 1935

Stend stasjon er den einaste av dei tidlegare stasjonsbygningane på Nesttun-Osbanen som enno står i si opphavlege form. Etter at banen var nedlagd i 1935, vart bygningen overteken av Hordaland fylke og brukt til lærarbustad for Stend Jordbruksskule og ulike andre formål. Foreningen Osbanens Venner har arbeidd for å få freda Stend stasjon. På stasjonsområdet er det sett opp ei restaurert Osbanevogn. Osbanens Venner har også ei stor samling gamle foto og filmstubbar, reklameskilt og gjenstandar frå Osbanen.

  • Myhre, B. (1973) Nausttuft fra eldre jernalder. Arkeo, s. 20-23.