• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Gamle Bergen (Knut Strand)

Gamle Bergen er en rekonstruert by med ca. 50 trehus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet i Bergen. Her er private hjem fra ulike perioder, i tillegg til en rekke butikker og verksteder. Museet ble bygget opp rundt lyststedet Elsesro, som ble oppført av skipsbygger Rasmus Rolfsen fra Kristiansand til hans kone Elsebe.

Husene er flyttet etter Kristian Bjerknes’ den gang revolusjonerende verneteorier, som spesielt vektla husenes aldersmessige verdier. Bjerknes startet arbeidet med Gamle Bergen allerede i 1942, men på grunn av krigen ble planene først formelt realisert i 1949.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.