• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Langegården (Knut Strand)

Det er funnet spor etter mennesker i området rundt Langegården på Store Fjøsanger gård, helt tilbake til mellom-istiden. Det har vært drevet gårdsdrift her siden folkevandringstiden, og området er fredet. Noen av bygningene skriver seg fra 1600-tallet. Nåværende hovedbygning ble oppført i 1785 og ombygget i 1810, da den fikk nytt tak.

Langegården tilhørte familien Lange fra 1844 til 1937. Stedet forvaltes nå av en egen stiftelse og en forpakter driver gården som besøksgård.

Hovedhuset er galleri og selskapslokale.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.