• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Sandviken Helse- og Sosialsenter (Knut Strand)

Sandviken Helse- og Sosialsenter er et anlegg som er enkelt i utforming, elegant buet og moderne i en tid preget av tilpasning. Bygget må sees som et ledd i byfornyelsen av Fjellsiden. Det ble tegnet av Steinar Enehaug i 1989 og ble tildelt Murverksprisen i 1989.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.