• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

DNB (Knut Strand)

DNB sitt nye hovedkvarter i Bergen består av fem separate, sammenhengende blokker med til sammen 35 000 m² grunnflate til bruk for 1800 ansatte. Kontorkomplekset er tegnet av Petter Bogen Arkitektkontor/ Smedsvig Landskapsarkitekter og bygget av G.C. Rieber Eiendom i selskapets transformeringsområde i Solheimsviken. Her er utstrakt bruk av glassfasader mot sjøen. Fasaden som vender mot Damsgårdsveien er kledd med teglstein i ulike farger lagt i horisontale bånd. Mot fjorden er det anlagt nye uterom og en strandpromenade.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.