• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vila Engebretsen (Knut Strand)

Villa Engebretsen er et hus som er enkelt i formen, men som er forfinet gjennom utsøkt håndverk og detaljering ute som inne. En spesiell villa fra 1939 med Kristian Bjerknes’ karakteristiske pipe i gavlen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.