• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Ulriksdal (Knut Strand)

Dette er et helhetlig boligområde under Ulriken med villaer inspirert av bergenske 1700-tallshus, de fleste med rektangulær eller kubistisk form. Utformingen av husene er likevel variert. Arkitekt Per Grieg har på ulike måter tatt opp trekk fra vestnorsk byggeskikk, engelsk byggetradisjon og funksjonalisme. Husene ble bygget i perioden 1932 til rundt 1950. Grieg planla området og bygget 18 av 30 hus. De senere arkitektene har innordnet seg hans føringer. I Ulriksdal 47 ligger Per Griegs egen bolig «Garen» fra 1932. Den i dag hvitmalte bygningen var opprinnelig engelsk rød. Bygningen knyttes til det bratte terrenget med tørrmurer og terrasser bygget på tradisjonelt vis. Den kan leses som konvertering fra nyklassisisme til Bergensskolen og funksjonalisme.

Ulriksdal (Knut Strand)

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.