• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Hans Holmboesgate (Knut Strand)

Hans Holmboesgate er av de eldste gatene på Nygård. Byens middelklasse inntok leiegårdene her på Nygårdshøydens østside da dette området ble regulert til boligbygging rundt 1870. Her bodde håndverkere, handlende og funksjonærer på to til tre rom og kjøkken. Husene var bygget i laftet plank med murpussede fasader. Mange fasader var dekorert med ferdigstøpte utsmykninger som etterlignet ulike historiske stiler.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.