• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Mowinckels rederi (Knut Strand)

Dette bygget i Olav Kyrres gate 9 er en av mange forretningsgårder som Leif Grung fikk reist i brannstrøket i løpet av 1920- og 30-årene. Denne, som ble oppført for Mowinckels Rederi i 1926, er det første i Bergen med bærende konstruksjoner av armert betong. Den moderne byggeteknikken ble kledt inne i en klassisk fasade. Starvhusgaten 2B, som ble bygget i 1939, fikk han gi en mer funksjonalistisk fasade. Leif Grung var opptatt av moderne og rasjonelle byggemetoder og var en pioner i bruk av armert betong.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.