• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Trebyen, Rosesmaugrenden(Knut Strand)

Sandviken/Fjellsiden/Kroken/Sydnes/Nøstet/ Marken/Nordnes

Store deler av trebyen Bergen er borte. Mye forsvant under byveksten på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Byen ble modernisert med murhus, og mange verdifulle trehusmiljø ble rasert. Mye gikk tapt under bybrannen i 1916 og ved ødeleggelser under andre verdenskrig. Da mistet Bergen sitt største sammenhengende bevarte trehusområde på østsiden av Nordnes. Under gjenreisningen og etterpå har også trehus måttet vike. Store saneringsplaner bl.a. i Marken på 1960- og 70-tallet ble avverget på grunn av aksjoner og økende forståelse for verdien av de gamle bymiljøene.

Arkitekt Kristian Bjerknes var primus motor i Kulturhistorisk Selskap, som tok initiativ for å redde Rosesmuggrenden i Sandviken. I samarbeid med velforeningen ble den hvitmalte idyllen restaurert. Bjerknes fikk også etablert Gamle Bergen, der ca. 50 trehus som ellers ville blitt revet, er gjenreist i et tilnærmet bymiljø. Fortidsminneforeningen gjorde oppmålinger og la grunnlaget for bevaring av Ytre Markevei på Nordnes. Denne tok ansvar for utbedring av de ti mest forfalte husene. Kroken er omfattende rehabilitert av Fortidsminneforeningen og Cubus ved Hans-Jacob Roald og Bente Mathisen. De restaurerte trebyens opprinnelige fargeprakt. Det rivingstruede området har gjenoppstått i form av moderne boliger.

Trehusene var som regel av høy kvalitet, også de små husene til småkårsfolk. Men folk bodde tett i trebyen, og mange flyttet med glede fra trangboddheten til moderne leiligheter i de nye bydelene etter krigen. Trehusstrøkene har senere på ny blitt populære boområder. Nye eiere har restaurert og modernisert, men langt på vei har disse miljøene bevart sin opprinnelige karakter. I dag finnes større sammenhengende gamle trehusområder i Sandviken, i Fjellsiden, i Marken, på Sydnes og på Nordnes.

I tillegg er en del av tregårdene på Bryggen og sjøbodene i Sandviken bevart. Bryggen er plassert på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Sjøbodene dannet tidligere en sammenhengende rekke fra Skuteviken til Nyhavn. De ble bygget på 1600- og 1700-tallet som lager for kjøpmenn inne i byen. Mange av sjøbodene er borte. Lokale krefter arbeider for at også kystkulturmiljøet i Sandviken skal få status som kulturarv i verdensklasse.

Trebyen, Ytre Markevei (Knut Strand)
Trebyen, Kroken (Knut Strand)

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.