• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Frydenbø Marina (Knut Strand)

Frydenbø Marina ble tegnet av Artec i 2009. Dette er et rehabilitert næringsbygg i Damsgårdsveien 135 og tilhører Frydenbøgruppen med mange leietagere. Både eksteriør og interiør er totalt fornyet. Anlegget består nå av en lav bygning langs Damsgårdsveien og en høy og smal med buet glassfasade som strekker seg ut i sjøen. Eiendommen ligger i et transformasjonsområde og Frydenbøs gamle båthall er i forbindelse med renoveringen omgjort til salgslokaler for kontormøbler.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.