• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Landås skole (Knut Strand)

Gamle Landås skole ble tegnet av Eystein Michalsen i 1956 og var et tidstypisk skoleanlegg. Det ble imidlertid stengt i november 2011 på grunn av omfattende råteskader. Bygningene ble delvis ble revet. Den nye skolen er tegnet av Lund og Laastad arkitekter AS og stod ferdig i 2016.

Det nye bygget ble oppført i fasade av murpuss, for å ligne de gamle. Arkitektene la opp til lekeområde rundt hele skolen. Den øvre etasjen blir trukket noe tilbake, slik at det blir en svalgang rundt på utsiden. Skolen fikk Arkitektur- og byformingsprisen 2016. "Landås skole er et eksempel på en svært vellykket nytolkning av den opprinnelige skolen i en tett befolket bydel", mente juryen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.