• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Skranevatnet skole og Ytrebygda kulturhus (Knut Strand)

Skranevatnet skole/ Ytrebygda kulturhus er et sambruk mellom skole og kulturhus. Det ble tegnet av Rambøll Arkitektur og Plan i 2001.

Fleksibilitet for begges bruk ble tillagt stor vekt i utformingen. Anlegget trappes ned mot utearealet.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.