• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Hagerupsprosjektet (Knut Strand)

Dette var et av de første boliganleggene i Bergen som var planlagt rundt et tun. Kommunen var utbygger, og for første gang ble det engasjert en landskapsarkitekt i boligplanleggingen. Sverre Lied tegnet blokkene i 1953 og Hanni Heyerdal fikk oppdraget med å utforme arealene utomhus.

Boliganlegget var et resultat av en konkurranse om gode og rimelige boliger.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.