• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Skansen brannstasjon (Knut Strand)

Både Skansen og Sandviken brannstasjoner ble tegnet av Paul Theodor Bjørnstad etter en bybrann i 1901. Først tegnet arkitekt Peter Andreas Blix en steinbygning i gotisk stil, men magistraten (borgermesteren og to rådmenn som sammen sørget for den daglige drift av byen) mente at en trebygning fikk holde. Den hvite bygningen med tårnet fikk blandet mottagelse da den stod klar i 1903, men den ble straks et markant landemerke.

Stasjonen ble nedlagt i 1969 og buekorpset Skansen Bataljon disponerer nå bygningen. Riksantikvaren fredet i 2008 stasjonsbygningen og vannreservoaret Skansedammen fra 1881. Fredningen hindret ikke at Skansedammen i 2014 ble fjernet for å gi plass til et underjordisk parkeringsanlegg. Dammen har nå et grunt vannspeil og grøntområdet bak brannstasjonen blir opparbeidet park.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.