• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Kalfarvei 54 (Knut Strand)

Dette huset i Kalfarveien 54 fra 1873, regnes som Peter A. Blix’ beste villa. Den er lite forandret utvendig, men ble ominnredet i 1923 av Daniel Muri.

I 1969 fikk daværende eier innvilget rivningstillatelse, men denne ble ikke realisert, og huset regnes i dag som bevaringsverdig.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.